Wystawa Stobrawski Park Krajobrazowy - Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smołki w Opolu

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Wyszukaj wydarzenie

Wystawa Stobrawski Park Krajobrazowy

Stobrawski Park Krajobrazowy położony jest w dorzeczu Stobrawy, Budkowiczanki, Bogacicy, Brynicy i Smortawy. Na południu granica parku opiera się o rzekę Odrę oraz Nysę Kłodzką. To właśnie w dolinach rzek znajdują się najcenniejsze przyrodniczo fragmenty parku. Są nimi położone wzdłuż Odry tereny lasów grądowych, łęgowych, podmokłych łąk oraz porośnięte roślinnością wodną i bagienną starorzecza. Cenne są również doliny pozostałych rzek będące mozaiką łąk, pól, zadrzewień, kęp krzewów oraz sieci kanałów melioracyjnych. Miejsca te razem z kompleksami stawów hodowlanych są ostoją dla wielu rzadkich gatunków zwierząt (głównie ptaków) i roślin.

Na terenie parku stwierdzono występowanie 60 gatunków roślin prawnie chronionych, 16 gatunków z Polskiej czerwonej listy oraz około 130 gatunków rzadkich. Do najciekawszych należą: długosz królewski, rosiczka okrągłolistna, lilia złotogłów, mysiurek maleńki, lindernia mułowa, 7 gatunków z rodziny storczykowatych (m. in. kukułka Fuchsa i kruszczyk siny). Salwinia pływająca, kotewka orzech wodny i lindernia mułowa zostały umieszczone na liście roślin chronionych w Europie Konwencją Berneńską.

Teren parku krajobrazowego również pod względem faunistycznym zdecydowanie wyróżnia się spośród innych cennych przyrodniczo obszarów województwa opolskiego. Do rozrodu przystępuje tu około 250 chronionych gatunków zwierząt (w tym 165 gatunków ptaków). Duże znaczenie dla zachowania bogactwa fauny parku mają lasy liściaste położone na terenie doliny Odry i Nysy Kłodzkiej oraz w pobliżu stawów rybnych. Są one miejscem występowania wielu gatunków zwierząt, które gdzie indziej stają się coraz rzadsze. Należą do nich kania czarna i ruda (symbol parku), orlik krzykliwy, bielik, dzięcioł średni, muchołówka białoszyja i mała oraz koszatka i popielica.

Zgodnie z definicją obszar parku krajobrazowego to nie tylko przyroda, ale też historia i kultura. Teren Stobrawskiego Parku Krajobrazowego kryje liczne pozostałości dawnych czasów. Są to ukryte w leśnych ostępach średniowieczne grodziska, pozostałości warowni, stare cmentarze, kościoły, przydrożne kapliczki, czy całe miejscowości o niezaprzeczalnych walorach historycznych, takie jak chociażby Pokój, czy Karłowice.

Wszystkie te elementy sprawiają, że Stobrawski Park Krajobrazowy to wspaniałe miejsce do spędzania czasu na łonie natury. Jego walory można podziwiać i poznawać uprawiając turystykę pieszą, rowerową, konną czy kajakową. Samych szlaków turystycznych jest na terenie parku ponad 200 km. Są tu też ścieżki edukacyjne, szlaki rowerowe czy narciarskie trasy biegowe, które zapraszają do poznawania tych wyjątkowych terenów.

W czytelni Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu przez najbliższe trzy miesiące – do 30.06.2022 r. - eksponowana jest wystawa fotograficzna
opracowana przez Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych, prezentująca walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe parku.

   

   

Udostępnij