DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI - Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smołki w Opolu

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Deklaracja dostępności

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu.

Data publikacji strony internetowej: 2019-03-15.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-23.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Nie wszystkie linki posiadają atrybut „tytuł”.

Nie wszystkie obiekty graficzne posiadają tekst alternatywny

Niektóre obiekty nie mają odpowiednich tagów HTML

Część filmów nie posiada napisów dla osób głuchych i słabosłyszących.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

Tryb wysokiego kontrastu

Regulacja rozmiaru czcionki

Widoczny fokus

Wyróżnienie odnośników

Mapa strony

Wyłączenia:

Dokumenty opublikowane przed 23 września 2018 roku zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Multimedia opublikowane przed 23 września 2020 roku zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Treści archiwalne nie wykorzystywane do bieżących zadań WBP w Opolu opublikowane przed 23 września 2019 roku i nie poddawane od tego czasu przebudowom i zmianom zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Krzysztof Jabłoński.

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 77 40 66 442

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu informuje, że w obszarze architektonicznym 2 z posiadanych budynków są dostosowane (ul. Piastowska 18-19 i ul. Kośnego 34 Biblioteka Obcojęzyczna), 2 są objęte nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (ul. Piastowska 20 i Zamek w Rogowie Opolskim), Biblioteka Muzyczna (ul. Rynek 1) znajduje się w wynajmowanych pomieszczeniach obiektu znajdującego się pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Biblioteka Austriacka znajduje się na 1 piętrze budynku przy pl. Piłsudskiego 5, w którym nie ma możliwości dostępu bezpośredniego.
 2. Budynek główny WBP, ul. Piastowska 18-19 - budynek posiada 2 wejścia od ulicy Piastowskiej 18 oraz 19; wejście od ulicy Piastowskiej 18 wyposażone jest w oznakowane żółtymi pasami, automatycznie otwierane drzwi umożliwiające wjazd osoby na wózku, na podłodze parteru zamontowane są wypukłe ścieżki naprowadzające dla niewidomych i niedowidzących (pasy prowadzące i pola uwagi), na parterze przy wejściu znajduje się toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością, budynek wyposażony jest w windę dla osób niepełnosprawnych; na parterze bez barier architektonicznych dostępna jest Wypożyczalnia Główna i Czytelnia Internetowa; dostęp do działów znajdujących się na 1 i 2 piętrze, w tym z tych z których mogą korzystać czytelnicy (Czytelnia Główna, Dział Informacyjno-Bibliograficzny) możliwy jest z pomocą windy dla osób z niepełno sprawnościami; kilka najważniejszych drzwi wewnętrznych (wypożyczalnia, czytelnia) oznakowanych jest w brajlu. Czytelnia Główna, znajdująca się na 1 piętrze, wyposażona jest w stanowiska dla osób niewidomych i niedowidzących wyposażone w powiększalnik tekstu, komputer wyposażony w specjalistyczny program udźwiękawiający dla osób niewidomych (JAWS) oraz program powiększająco-udźwiękawiający dla osób niedowidzących (MAGic Plus) ze specjalną klawiaturą MAGic Keyboard; program OCR ABBYY FineReader, syntezator mowy.
 3. Schody w obiekcie są na początku i końcu oznaczone antypoślizgową kontrastową listwą odblaskową.
 4. W obiekcie przy ul. Piastowskiej 18-19 brak pochylni, platform informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.
 5. Budynek Galerii WuBePe, ul. Piastowska 20 – jest budynkiem objętym nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków; budynek posiada dwa wejścia, do których prowadzą schody bez rampy dla wózków, w obiekcie brak platform informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.
 6. Do obiektów zlokalizowanych w Opolu przy ul Piastowskiej 18-19-20 można dojechać samochodem. Obiekty posiadają wewnętrzny, monitorowany parking bez wydzielonych miejsc przeznaczonych dla osób niewidomych, ale ilość miejsc jest wystarczająca dla kilkunastu pojazdów.
 7. Biblioteka Austriacka (pl. Piłsudskiego 5) znajduje się na piętrze, do którego prowadzą tylko schody bez rampy. W bibliotece brak toalety przystosowanej dla osoby niepełnosprawnej. Zbiory Biblioteki Austriackiej są dostępne na zamówienie i do odbioru na parterze w Wypożyczalni Głównej, znajdującej się w dostosowanym budynku przy ul. Piastowskiej 18.
 8. Biblioteka Muzyczna (ul. Rynek 1) znajduje się w wynajmowanych pomieszczeniach na parterze obiektu znajdującego się pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Budynek nie jest wyposażony w windę, klatka schodowa nie posiada W bibliotece brak toalety przystosowanej dla osoby niepełnosprawnej. Zbiory Biblioteki Muzycznej po wcześniejszym zarezerwowaniu egzemplarzy w domu są dostępne do odbioru na parterze w Wypożyczalni Głównej, znajdującej się w dostosowanym budynku przy ul. Piastowskiej 18.
 9. Biblioteka Obcojęzyczna (ul. Kośnego 34) - biblioteka mieści się na parterze budynku mieszkalnego; biblioteka bez barier architektonicznych z bezpośrednim dostępem (wjazd z poziomu chodnika); drzwi wejściowe wymiarowe otwierane klamką, umożliwiają wjazd wózkiem osobie niepełnosprawnej. Biblioteka wyposażona jest w toaletę dla osób z niepełnosprawnością.
 10. Do budynków znajdujących się w Opolu przy ul. Piastowskiej 18-19-20, Kośnego 34, Piłsudskiego 5, Rynek 1 jest możliwość przyjścia z psem asystującym.
 11. Zwrotu książek można dokonać poprzez czynną całodobowo wrzutnię, zlokalizowaną po prawej stronie przy wejściu do biblioteki, ul. Piastowska 18.
 12. Zamek w Rogowie Opolskim, ul. Parkowa – obiekt objęty nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, jest obiektem zabytkowym, modernizacje i przebudowy są bardzo trudne, ponieważ naruszają charakter i walory historyczne, są również ograniczone wymogami i przepisami prawa o ochronie zabytków wpisanych do rejestru. Obiekt nie jest wyposażony w pochylnię. W obiekcie brak toalety przystosowanej dla osoby niepełnosprawnej. Obiekt wyposażony jest pętlę indukcyjną.
 13. W obiektach Biblioteki nie ma w chwili obecnej możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i online.

Udostępnij