Oferta pracy w Centrum Dokumentacyjno-Wystawienniczym Niemców w Polsce - Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smołki w Opolu

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Wyszukaj wydarzenie

Oferta pracy w Centrum Dokumentacyjno-Wystawienniczym Niemców w Polsce

Ogłoszenie:

 • oferta pracy - z dnia 08.06.2024 r.
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki w Opolu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Recepcjonistka/recepcjonista w Centrum Dokumentacyjno-Wystawienniczym Niemców w Polsce – 1 miejsce,
 • praca w ramach umowy o pracę,
 • praca 8 godzin dziennie również w wybrane soboty,
 • praca w zespole 6-osobowym,
 • miejsce pracy: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smołki w Opolu, Centrum Dokumentacyjno-Wystawiennicze Niemców w Polsce, ul. Szpitalna 11, Opole

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie średnie,
 • komunikatywna znajomość języka niemieckiego,
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego,
 • biegła obsługa komputera (pakiet MS Office) i swobodne korzystanie z Internetu,
 • doświadczenie w pracy na recepcji i obsłudze klienta,
 • umiejętności organizacyjne, inicjatywa, umiejętności interpersonalne, zaangażowanie, sumienność, wysoka kultura osobista

Mile widziane:

 • znajomość cech usług Centrum oraz funkcjonowania i zadań Centrum,
 • znajomość historii i środowiska mniejszości niemieckiej,
 • gotowość podnoszenia kwalifikacji.

Charakterystyka pracy na stanowisku recepcjonista:

 • obsługa systemu rezerwacji,
 • obsługa systemu sprzedaży biletów (terminala płatniczego, kasy fiskalnej, programu do wystawiania faktur) oraz sporządzanie raportów sprzedażowych,
 • obsługa zwiedzających: wydawanie odbiorników audioguide i informowanie odwiedzających o zasadach zwiedzania,
 • przyjmowanie rezerwacji telefonicznych i mailowych,
 • sprzedaż publikacji i pamiątek dostępnych w recepcji,
 • prowadzenie dokumentacji recepcyjnej,
 • przyjmowanie poczty i dbanie o prawidłowy obieg dokumentów,
 • uczestniczenie w wydarzeniach organizowanych przez Centrum.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny oraz CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 • inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).

Termin, do którego należy składać dokumenty:

 • 30.06.2024 r.

 Miejsce składania dokumentów:

 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki
  ul. Piastowska 20
  45-081 Opole

  Stanowisko możliwe jest do obsadzenia od 1 października 2024.

 Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać na adres Biblioteki,
w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko – recepcjonista w Centrum Dokumentacyjno-Wystawienniczego Niemców w Polsce”.

Aplikacje, które wpłyną do Biblioteki po terminie określonym na składanie ofert, nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 77 407 50 12.

Kandydat zakwalifikowany do naboru zostanie poinformowany telefonicznie lub mailowo o terminie przeprowadzenia dalszych rozmów kwalifikacyjnych.

Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą oraz własnoręcznie podpisane.

Udostępnij