Premiera III tomu z serii „Górny Śląsk w Polsce Ludowej” - Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smołki w Opolu

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Wyszukaj wydarzenie

Premiera III tomu z serii „Górny Śląsk w Polsce Ludowej”

Trzeci tom z serii „Górny Śląsk w Polsce Ludowej”, wydawanej wspólnie przez katowicki oddział Instytutu Pamięci Narodowej i opolski Instytut Śląski i przybliżającej wybrane aspekty przemian politycznych, społecznych i kulturalnych na powojennym Górnym Śląsku, nosi tytuł Wysiedlenia – emigracje – przyjazdy. Zamieszczone w nim artykuły koncentrują się na trzech podstawowych typach migracji: przymusowych przemieszczeniach powojennych, przyjazdach w poszukiwaniu lepszych warunków życia i wyjazdach wymuszonych politycznie. Zaproponowany tu podział nie jest ostry, gdyż u genezy niektórych ruchów tkwiły motywy zarówno narodowe i polityczne, jak i ekonomiczne (np. tzw. druga repatriacja czy tzw. akcja łączenia rodzin). Zagadnienia te wyznaczyły strukturę niniejszej publikacji. Pierwsza część omawia wysiedlenie ludności niemieckiej oraz deportacje ludności górnośląskiej na Wschód. Przybliża również obie tzw. repatriacje Polaków ze Wschodu. Druga część prezentuje dwie akcje łączenia rodzin oraz przyjazdy na Górny Śląsk Polaków z Francji i ludności z innych regionów Polski w poszukiwaniu pracy. Część „polityczna” przedstawia usuwanie kapłanów katolickich i sióstr zakonnych z Administracji Apostolskiej Śląska Opolskiego oraz z diecezji katowickiej, a także działania komunistycznego aparatu mające na celu skłonienie do emigracji opozycji politycznej z początku lat osiemdziesiątych XX w. oraz elit mniejszości niemieckiej. Podobnie jak w przypadku wcześniejszych tomów, studia popularnonaukowe są wzbogacone fragmentami różnych źródeł, które nie tylko „dopowiadają” opisywane wydarzenia, lecz także nadają im często bardziej indywidualny i szczegółowy charakter. Całość jest bogato ilustrowana i opatrzona podstawową literaturą przedmiotu.

Moderacja spotkania: dr hab. Piotr Pałys (Instytut Śląski)
Prezentacja tomu: dr Bernard Linek (Instytut Śląski)
Wykład okolicznościowy pt. Pierwsza akcja łączenia rodzin na Górnym Śląsku - dr hab. prof. UO Adriana Dawid

1 grudnia, godz. 17:00
Namiot w ogrodzie WBP

 

 

Udostępnij