Wystawa „Z kresowego albumu”

Wystawa „Z kresowego albumu”

07.06.2019 - 30.06.2019

W Galeria WuBePe

Kategorie: Wystawy


Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smołki w Opolu

zaprasza na wystawę

„Z kresowego albumu”

(ekspozycja do 30 czerwca)

 

Już po raz ósmy WBP zaprasza na wystawę Z kresowego albumu, na której pokazane zostały zdjęcia, pocztówki i dokumenty prywatne ludzi, którzy po II wojnie światowej, w 1945 i 1946 roku, musieli opuścić swoje rodzinne miejscowości. Repatrianci, m.in. z Brzeżan, Kołomyi, Lwowa, Krzemieńca, Kosowa, osiedlali się w całej Polsce, także w Opolu i okolicach. Żyjąc tutaj, nie zapominają o przodkach i przeszłości, która często była tragiczna. Na wystawie pokazane zostaną kresowe albumy osób, dla których poszukiwania genealogiczne stały się celem życia.

To im właśnie poświęcamy wystawę, na której znalazły się najcenniejsze pamiątki, do tej pory pieczołowicie przechowywane w domach. Stare, przedwojenne pocztówki, fotografie, dokumenty, pamiętniki i prywatna korespondencja zostały skopiowane i w tej formie przybliżą życie codzienne miast, miasteczek i wsi, niegdyś polskich, teraz określanych mianem kresów wschodnich. Wystawa nie mogłaby powstać, gdyby nie pomoc osób, które bez wahania użyczyły pamiątki związane z przedwojennym okresem życia.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zaufali bibliotece i udostępnili rodzinne skarby. Dziękujemy za życzliwość i wspomnienia, którymi zechcieli Państwo podzielić się z autorkami wystawy.

  Plakat kresowy album 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 lat w UE d