Drukuj Email

Oddział Zbiorów Specjalnych i Zabytkowych


Opole, ul. Piastowska 18 II piętro, pokoje 18, 19, 20
poniedziałek
piątek 9.00 – 15.00

argaiv1462

Zbiory zabytkowe udostępnia się w Zamku w Rogowie Opolskim
wtorek i piątek 9.00 – 14.00
po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu 77 40 66 441


  • Gromadzi, opracowuje i udostępnia zbiory regionalne i zabytkowe

– pocztówki śląskich miast i wsi,
druki ulotne z okresu powstań śląskich i plebiscytu,
dokumentację fotograficzną z działalności WBP,
dokumenty życia społecznego,
ekslibrisy bibliotek i osób prywatnych,
starodruki, rękopisy, zabytkową grafikę i zabytkową kartografię.

  • Udziela informacji na temat historii i współczesności regionu, historii książki i konserwacji starych dokumentów i książek na podstawie zbiorów bibliotecznych:

zabytkowych – starodruków, rękopisów, zabytkowej grafiki i zabytkowej kartografii,
regionalnych – śląskich czasopism i książek, pocztówek i druków ulotnych,
dokumentów życia społecznego,
oraz w oparciu o księgozbiór podręczny i katalogi zbiorów.

  • Popularyzuje zbiory biblioteczne poprzez:

przygotowywanie i organizację wystaw,
opracowywanie katalogów wystaw,
prezentację zbiorów zabytkowych dla grup studentów i bibliotekarzy w Zamku w Rogowie.

  • Dokumentuje działalność kulturalno-oświatową biblioteki poprzez:

tworzenie dokumentacji fotograficznej,
tworzenie galerii zdjęć z imprez,
prowadzenie Kroniki Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu.

wido

wido2wido3

wido4

wido5

 

EFRR

OBC

ibuk

czytnik

audiobooki

academica

sugestia_zakupu


nowosci

recenzje

blogi

galerie

wystawy