Drukuj Email

Biblioteki cyfrowe w Polsce

argaiv1828

 • Pamięć Świata - archiwalia i dokumenty znajdujące się w archiwach i bibliotekach polskich proponowane na listę światową przez Polski Komitet Programu.

 • Polska Biblioteka Internetowa - projekt rządowy realizowany w ramach Programu Powszechnej Edukacji Informatycznej, którego założeniem było udostępnienie pełnych tekstów polskiej literatury. Przejęty w roku 2007 przez Bibliotekę Narodową.

 • Skarby Dziedzictwa Narodowego - najcenniejsze dokumenty i materiały pochodzące ze zbiorów polskich archiwów państwowych, bibliotek i muzeów prezentowane na stronie serwisu Polska.pl - poświęconej wszechstronnej prezentacji Polski; projekt przygotowany i zarządzany przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK)

 • Federacja Bibliotek Cyfrowych - serwis umożliwia przeszukiwanie zasobów wybranych polskich bibliotek cyfrowych korzystających z oprogramowanie dLibra m.in. w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej, Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej, czy Śląskiej Bibliotece Cyfrowej. FBC prowadzona jest przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.

 • Zdigitalizowane zbiory KUL - udostępnia publikacje książkowe oraz czasopisma z XIX i początków XX wieku.

 • Zbiory specjalne Biblioteki Jagiellońskiej dostępne on-line - kolekcje specjalne Biblioteki Jagiellońskiej: Rękopisy, Projekt eSkryptorium, Starodruki, Grafika.
 • Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej - znaczące utwory literatury polskiej, noty biograficzne, szczegółowe opisy bibliograficzne, ilustracje; projekt Uniwersytetu Gdańskiego.

 • Cieszyńska Biblioteka Wirtualna (CBW) - utworzona z inicjatywy Książnicy Cieszyńskiej i w oparciu o jej zbiory, umożliwia dostęp do elektronicznych wersji dokumentów dotyczących Śląska Cieszyńskiego; adresowana jest do osób zainteresowanych dziejami i kulturą Śląska Cieszyńskiego

 • Biblioteka Cyfrowa Politechniki Krakowskiej - udostępnia książki, skrypty, monografie, czasopisma wydane przez Politechnikę Krakowską oraz prace doktorskie obronione na Politechnice Krakowskiej.

 • Akademicka Biblioteka Internetowa (ABI) - udostępnia publikacje naukowe i dydaktyczne, w tym wartościowe materiały hipermedialne; projekt Pracowni Komunikacji Multimedialnej Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

 • Wolne lektury - portal zamieszcza teksty lektur szkolnych; projekt koordynowany przez Fundację Nowoczesna Polska.
 • Staropolska On-line - serwis edukacyjny poświęcony dawnej literaturze polskiej w kontekście dziedzictwa kultury europejskiej; e-biblioteka utworów staropolskiego piśmiennictwa, teksty i opracowania na temat historii, filozofii, religii i sztuki w dawnej Polsce, kultury starożytnej i biblijnej, europejskiego średniowiecza, renesansu i baroku; przekłady; wybór opracowań, materiał ikonograficzny i dźwiękowy.

 • Wirtualna Biblioteka Inżyniera - artykuły, referaty, opracowania inżynierskie.

 • Wirtualna Biblioteka NBPortal.pl – biblioteka wirtualna Portalu Edukacji Ekonomicznej zawierająca teksty o tematyce finansowej.