wystawa_m „Nie tylko Kresowa Atlantyda" - wystawa zdjęć i plakatów ze spotkań autorskich z prof. Stanisławem Sławomirem Nicieją

argaiv1462


Wojewódzka Biblioteka Publiczna
im. E. Smołki w Opolu

zaprasza na

 

wystawę zdjęć i plakatów ze spotkań autorskich

z prof. Stanisławem Sławomirem Nicieją
„Nie tylko Kresowa Atlantyda"

Galeria „Schody"
ul. Piastowska 18


(ekspozycja do 28 lutego)

 

1m2m


Prof. Stanisław Sławomir Nicieja

- historyk, biografista, historyk sztuki, eseista, długoletni rektor Uniwersytetu Opolskiego (4 kadencje), jego budowniczy, senator RP kadencji V, miłośnik i renowator zabytków, laureat wielu nagród i wyróżnień, m.in. Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wielokrotnie), „Gloria Artis" (Ministerstwa Kultury), tygodnika „Polityka", „Przeglądu Wschodniego", „Życia Literackiego", „Pro Memoria" (Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa), londyńskiej Fundacji Kulturalnej im. Prezydenta Edwarda Raczyńskiego, Nagrody KLIO oraz Nagrody Kulturalnej Śląska 2017 (Dolnej Saksonii i Dolnego Śląska). Członek Związku Literatów Polskich. Ma w swoim dorobku setki artykułów, ponad trzydzieści pięć książek i ponad 30 filmów historycznych.


Jest wybitnym znawcą dziejów Kresów Wschodnich, czego dobitnie dowiódł książkami bestsellerami: „Cmentarz Łyczakowski we Lwowie" (4 wydania, ponad 300 tysięcy egzemplarzy), „Panteon Orląt Lwowskich", „Twierdze kresowe Rzeczypospolitej", „Kresowe trójmiasto. Truskawiec-Drohobycz-Borysław", „Kresowa Atlantyda. Historia i mitologia miast kresowych" (dwanaście tomów). Autor obszernej monografii o Uniwersytecie Opolskim, swojej uczelni, pt. „Alma Mater Opoliensis. Ludzie - fakty - wydarzenia".


Recenzent w kilkunastu przewodach habilitacyjnych i doktorskich, promotor 12 doktoratów. Twórca Wzgórza Uniwersyteckiego w Opolu, na którym dzięki swojej konsekwencji i determinacji doprowadził do pełnej renowacji klasztoru dominikańskiego (obecnie głównego budynku Uniwersytetu Opolskiego), uratował 18 pomników barokowych i neogotyckich oraz był i jest inicjatorem i konsekwentnym realizatorem pomników wybitnych twórców polskiej piosenki (m.in. Osieckiej, Młynarskiego, Kofty, Przybory), które obecnie zdobią Wzgórze Uniwersyteckie. Od 25 lat modernizuje dworek w Pępicach, który pragnie w przyszłości zamienić na muzeum.

 15-lat-w-UE-m

 

m_wbp_fin

 

 

EFRR

OBC

ibuk

czytnik

audiobooki

academica

sugestia_zakupu


nowosci

recenzje

blogi

galerie

wystawy