Drukuj Email

Rok 2018

argaiv1590


1. „Dyskusyjne Kluby Książki 2018” Zadanie „Dyskusyjne Kluby Książki w woj. opolskim” jest finansowane ze środków Instytutu Książki.

logo_dkklogo_ik

„Program realizowany jest we współpracy z Instytutem Książki”.


2. „BO... jesteśmy na językach!” Zadanie realizowane przez Instytut Książki w ramach programu dotacyjnego „Partnerstwo dla książki”.

logo_mkidn

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”


3. „Bibliotekarz doskonały” Zadanie realizowane przez Instytut Książki w ramach programu dotacyjnego „Partnerstwo dla książki”.

logo_mkidn

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”


4. „Pisarz w trasie” Zadanie realizowane przez Instytut Książki w ramach programu dotacyjnego „Partnerstwo dla książki”.

logo_mkidn

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”


5. „Kobiety, które chcą więcej” Zadanie realizowane przez Instytut Książki w ramach programu dotacyjnego „Partnerstwo dla książki”.

logo_mkidn

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”


6. „Pamięć Kresów” Zadanie realizowane przez Instytut Książki w ramach programu dotacyjnego „Promocja czytelnictwa”.

logo_mkidn

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”


7. „…przecież tylko Polsce służę”. Józef Piłsudski w zbiorach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu” Zadanie realizowane przez Instytut Książki w ramach programu dotacyjnego „Promocja czytelnictwa”.

logo_mkidn

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”


8. „Modernizacja systemu bibliotecznego oraz zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego dla WBP w Opolu - etap II” Rozwój infrastruktury kultury Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Priorytet Infrastuktura kultury realizowany przez Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej

logo_mkidn

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”


9. „Jesteśmy” Program realizowany przez Narodowe Centrum Kultury.

logo_mkidnlogo_nck

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”


10. „Zadanie w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” Program finansowany ze środków Biblioteki Narodowej.

logo_bnlogo_nprclogo_mkidn

„Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.