Drukuj Email

Współpraca z zagranicą


argaiv1828

Od ponad 20 lat Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu współpracuje z dużymi zagranicznymi naukowymi bibliotekami publicznymi prowadząc wymianę zbiorów, organizując konferencje, wyjazdy studyjne bibliotekarzy, wystawy promujące biblioteki. Podstawą tej współpracy są podpisane porozumienia z:


Ponadto dobre efekty, szczególnie w zakresie wzajemnej wymiany zbiorów, sponsorowania wydawnictw wydanych przez WBP, pozyskiwania zbiorów do oddziałów obcojęzycznych, przynoszą kontakty z:
  • Herder Institute e. V. W Marburgu,
  • Martin-Opitz Bibliothec w Herne,
  • Instytutem Goethego w Krakowie.

Od 1993 r. WBP współpracuje z:
  • Konsulatem Generalnym Republiki Austrii w Krakowie,
  • Instytutem Kultury Austriackiej w Warszawie,
w zakresie zakupu zbiorów do Biblioteki Austriackiej – Oddziału WBP, fundowanych stypendiów zagranicznych dla pracowników, organizacji imprez kulturalnych, spotkań, koncertów, prelekcji i wystaw twórców austriackich, a od 2000 r. organizacji ważnej dla Opola imprezy – Dni Kultury Austriackiej.


 

EFRR

OBC

ibuk

czytnik

audiobooki

academica

sugestia_zakupu


nowosci

recenzje

blogi

galerie

wystawy