Fundusze Unijne Drukuj Email

logo_rpo

argaiv1462

31 października 2017r. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu
podpisała umowę na zadanie „Konserwacja zabytkowego zbioru
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu oraz renowacja
murów
zewnętrznych Zamku w Zespole Zamkowo-Parkowym
w Rogowie Opolskim wraz z odprowadzeniem wód deszczowych”
dofinansowanego w ramach Projektu Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

logo_rpo

Sfinansowano ze środków budżetu Województwa Opolskiego.