Drukuj Email

12 września 2017 r. „Copywriting w Internecie. Jak pisać, aby dobrze nas rozumiano?”

argaiv1170

logo_mkidnlogo_mkidn

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Sfinansowano ze środków budżetu Województwa Opolskiego.

 

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki w Opolu zaprasza na szkolenia w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2017 „Partnerstwo dla książki” zadanie własne „Biblioteka. Sprawdzona mark@”.
Proponowane szkolenia mają pomóc bibliotekarzom w uzyskaniu nowych kompetencji osobistych i zawodowych mają także służyć podniesieniu prestiżu bibliotek publicznych i zmianie postrzegania ich funkcji przez społeczeństwo. Jednodniowe szkolenia będą realizowane przez Firmę Vademecum–Konferencje i Szkolenia z Wrocławia.

 

12 września 2017 r. „Copywriting w Internecie. Jak pisać, aby dobrze nas rozumiano?”.
WBP ul. Piastowska 20 (sala narad) godz. 9.00 - 15.00.

Informujemy, że nie przewidujemy noclegów i nie pokrywamy kosztów przejazdu. Uczestnikom zapewniamy poczęstunek i materiały szkoleniowe. Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 


28 sierpnia 2017 r. „Biblioteka. Sprawdzona mark@”. Szkolenia dla bibliotekarzy 2017.

logo_mkidnlogo_mkidn

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Sfinansowano ze środków budżetu Województwa Opolskiego.

 

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki w Opolu informuje, że od września do listopada 2017 r. będą realizowane bezpłatne szkolenia dla bibliotekarzy w ramach projektu „Partnerstwo dla książki” zadanie własne „Biblioteka. Sprawdzona mark@”. Organizacją i przygotowaniem szkoleń zajmie się Firma Vademecum–Konferencje i szkolenia z Wrocławia. Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenia

Pliki do pobrania :

Harmonogram szkoleń 2017

 


29 czerwca 2017 r. zakończyły się procedury związane z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji zadania „Biblioteka. Sprawdzona mark@”.

logo_mkidnlogo_mkidn

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

W oparciu o art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu, przeprowadziła zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla bibliotekarzy w ramach projektu „Partnerstwo dla książki” zadanie „Biblioteka. Sprawdzona mark@”. W wyniku zapytania ofertowego z dnia 19 maja 2017 r. najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma Vademecum – Konferencje i Szkolenia Sp. z o.o., Aleja Piastów 11, 52-424 Wrocław. Szkolenia będą realizowane od września do listopada 2017 r.

 


22 maja 2017 r. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki w Opolu informuje, że pozyskała środki na realizację szkoleń pt. „Biblioteka. Sprawdzona mark@”.

logo_mkidnlogo_mkidn

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki w Opolu informuje, że pozyskała środki na realizację szkoleń pt. „Biblioteka. Sprawdzona mark@” w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2017 „Partnerstwo dla książki”. Strategicznym celem programu będzie poprawa dostępu do książki, jak i wzmocnienie kulturotwórczej roli bibliotek poprzez uzyskanie przez bibliotekarzy nowych umiejętności, a przez to podniesienie standardów usług oferowanych użytkownikom. Szkolenia będą realizowane od września do listopada 2017 r. po wyłonieniu firmy szkoleniowej w drodze zapytania ofertowego.

 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia i przesłania jej w terminie do 2 czerwca 2017 r. na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

W ramach projektu planujemy zorganizować następujące wykłady szkoleniowe i warsztaty:

1. Budowanie potencjału biblioteki. Marka biblioteki, czym jest jak ją wykreować (budowanie i promocja marki z dostosowaniem do realiów biblioteki). Szkolenie ma za zadanie pokazać, że biblioteka to miejsce szczególne, a bibliotekarze potrafią dostrzec i wykorzystać jej potencjał. Szkolenie podkreśli znaczenie budowania wizerunku biblioteki w środowisku lokalnym, jako ważnej, użytecznej instytucji w społeczności lokalnej, odpowiadającej na potrzeby mieszkańców w zakresie: kultury, animacji, wiedzy, informacji i edukacji. Szkolenie wpłynie na zmianę nastawienia pracowników bibliotek oraz skłoni do podjęcia konkretnych działań, które będą sprzyjać obalaniu krzywdzących stereotypów. Pozwoli odnaleźć się bibliotekarzom w marketingu kultury sprawnie łącząc zyski biblioteki, potrzeby czytelników i interes społeczny.

2. Media relations, czyli jak promować instytucje kultury w mediach. W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się z zasadami skutecznej współpracy z mediami. Poznają narzędzia bazowe i techniki media relations. Nabędą umiejętności opracowywania materiałów dla mediów oraz podstawowe zasady wystąpień publicznych.

3. Podnoszenie kompetencji cyfrowych bibliotekarzy. Szkolenie ma celu zapoznanie z zasobami internetowymi pod kątem literatury i czasopiśmiennictwa dostępnego w ramach wolnej domeny lub innych licencji, które mogą być udostępniane przez biblioteki czytelnikom (biblioteki cyfrowe, serwisy Internetowe, elektroniczne zbiory). Szkolenie pozwoli uczestnikom na swobodne korzystanie z zasobów elektronicznych i promowanie biblioteki jako miejsca nowoczesnego, w którym udostępnia się zbiory w różnych formach elektronicznych. Uczestnicy szkolenia zdobędą umiejętności cyfrowe, czyli sprawne i świadome korzystanie z nowych technologii oraz aktywne uczestnictwo w życiu społeczeństwa informacyjnego.

4. Nowe sposoby promocji czytelnictwa. Przegląd najbardziej efektownych i efektywnych sposobów promocji czytelnictwa. Akcje czytelnicze: street art., murale, książkę w podróży, flash mob, biblioteki ruchome, formy artystyczne, itp. Szkolenie na przykładzie dobrych praktyk pokaże jak skutecznie biblioteka może promować czytelnictwo, by zachęcić do czytania w niebanalny sposób. Bibliotekarze zapoznają się z przykładami Ambient media.

5. Copywriting w Internecie - Jak pisać, aby dobrze nas rozumiano, jak oryginalnie i z pomysłem trafić w potrzeby użytkowników bibliotek. Szkolenie ma na celu wypracowanie umiejętności tworzenia „skutecznych tekstów”, od nagłówka, przez lead, do sedna przekazu. Ponadto podczas szkolenia przestawione zostaną edytorskie zasady przygotowania tekstów, tak aby były bezbłędne, estetyczne, dobrze zakomponowane, aby były przyjazne w czytaniu. Po zakończeniu szkolenia, jego uczestnicy posiądą umiejętność przygotowywania tekstów oddziałujących na użytkowników. Będą, więc w stanie samodzielnie wspierać procesy planowania działań e-PR.

6. Infografika – zamiast zwykłej informacji. Szkolenie pokaże, jak w sposób atrakcyjny można przekazać treści z wykorzystaniem darmowych narzędzi, dzięki którym wizualizacja danych nabiera nowego znaczenia. Uczestnicy szkolenia zobaczą, że zadaniem infografiki jest przekazanie konkretnej treści w sposób jak najbardziej jasny i czytelny. Umiejętności zdobyte na szkoleniu znajdą zastosowanie wszędzie tam, gdzie trzeba przedstawić skomplikowane bądź obszerne treści.

 

Pliki do pobrania :

Karta zgłoszenia na szkolenie