Drukuj Email

Rok 2017

argaiv1590


1. „Dyskusyjne Kluby Książki 2017” Zadanie „Dyskusyjne Kluby Książki w woj. opolskim” jest finansowane ze środków Instytutu Książki.

logo_dkklogo_ik

„Program realizowany jest we współpracy z Instytutem Książki”.


2. „Językowo-kulturowy przekładaniec” Zadanie realizowane przez Instytut Książki w ramach programu dotacyjnego „Partnerstwo dla książki”.

logo_mkidn

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”


3. „Biblioteka. Sprawdzona mark@” Zadanie realizowane przez Instytut Książki w ramach programu dotacyjnego „Partnerstwo dla książki”.

logo_mkidn

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”


4. „Modernizacja systemu bibliotecznego oraz zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego dla WBP w Opolu - I etap” Rozwój infrastruktury kultury Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Priorytet Infrastuktura kultury realizowany przez Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej

logo_mkidn

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”


5. „Słowo – obraz – dźwięk” Program realizowany przez Narodowe Centrum Kultury.

logo_mkidnlogo_nck

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura Dostępna”


6. „Historie z kresowego albumu pamięci” Zadanie realizowane przez Instytut Książki w ramach programu dotacyjnego „Promocja czytelnictwa”.

logo_mkidn

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Promocja czytelnictwa”


7. „Zadanie w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” Program finansowany ze środków Biblioteki Narodowej.

logo_bnlogo_nprclogo_mkidn

„Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.