Drukuj Email
Rok 2015

1. „Digitalizacja i rozwój Pracowni Digitalizacji WBP w Opolu” Wieloletni Program Kultura+ Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Priorytet Digitalizacja 2014 realizowany przez Narodowy Instytut Audiowizualny

argaiv1590

logo_mkidnlogo_nina

„Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego Kultura+”


2. „Dyskusyjne Kluby Książki” Zadanie „Dyskusyjne Kluby Książki w woj. Opolskim” jest finansowane ze środków Instytutu Książki.

logo_dkklogo_ik

„Program realizowany jest we współpracy z Instytutem Książki”.


3. „Otwarci na użytkownika” Zadanie dofinansowane ze środków Instytutu Książki w ramach programu dotacyjnego „Szkolenia dla bibliotekarzy 2015”.

logo_ik_m


„Dofinansowano ze środków Instytutu Książki”.


4. „Zakup sprzętu, opracowanie i digitalizacja zbiorów WBP Opole” Wieloletni Program Kultura+ Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Priorytet Digitalizacja 2015 realizowany przez Narodowy Instytut Audiowizualny

logo_mkidnlogo_nina

„Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego Kultura+”


5. „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” Program finansowany ze środków Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”.

logo_bnlogo_nprc

„Zrealizowano ze środków finansowych Biblioteki Narodowej”.


6. „Przystanki literackie” Program finansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury.

logo_nck

„Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura - Interwencje 2015”


7. „Przebudowa i modernizacja obiektu dla Biblioteki Obcojęzycznej” Rozwój infrastruktury kultury Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Priorytet Infrastuktura kultury realizowany przez Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej

logo_mkidn

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”