Drukuj Email

Zbiory specjalne


argaiv1590

W skład zbiorów specjalnych wchodzą:

  • zbiory sztuki – albumy malarstwa, rzeźby, architektury i sztuki użytkowej,
  • kartografia – atlasy, mapy, plany miast wydane po roku 1900,
  • mikrofilmy – czasopisma polskie i niemieckie oraz zmikrofilmowane starodruki ze zbiorów WBP,
  • druki ulotne – z okresu powstań ślaskich i plebiscytu,
  • pocztówki – widoki miejscowości, przede wszystkim śląskich,
  • fotografie – dokumentacja fotograficzna działalności WBP, począwszy od lat 60. XX w.,
  • ekslibrisy – bibliotek i osób prywatnych, wydane po roku 1945,
  • dokumenty życia społecznego (plakaty, ulotki, zaproszenia, prospekty, programy imprez, katalogi itp.) z terenu Opola i województwa, gromadzone od roku 1997 (wcześniejszy zbiór został zniszczony w czasie powodzi 1997),
  • zbiory muzyczne – płyty analogowe, płyty CD i kasety magnetofonowe z nagraniami muzyki klasycznej i rozrywkowej oraz zbiór nut,
  • książka mówiona – nagrania literatury pięknej i popularnonaukowej na kasetach magnetofonowych i płytach CD, udostępniane przede wszystkim osobom niewidomym, niedowidzącym i dyslektykom.


 

EFRR

OBC

ibuk

czytnik

audiobooki

academica

sugestia_zakupu


nowosci

recenzje

blogi

galerie

wystawy