Drukuj Email

argaiv1983

 

 

 

 

Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur” to projekt mający na celu zachęcenie do wspólnej współpracy lokalną społeczność, w której żyje i funkcjonuje wielu przedstawicieli różnych grup mniejszościowych. W Województwie Opolskim w ramach projektu zawiązane zostały dwa parterstwa:

 


W skład partnerstwa opolskiego wchodzą biblioteki publiczne z: Opola (MBP i WBP), Ozimka, Tarnowa Opolskiego, Popielowa, Jemielnicy.
W skład partnerstwa kędzierzyńsko – kozielskiego wchodzą biblioteki publiczne z: Zdzieszowic, Gogolina, Polskiej Cerekwi, Pawłowiczek, Kędzierzyna - Koźla.

 

28 – 29.11.2013 r. – szkolenie nt. ”Wprowadzenie do tematyki wielokulturowości oraz działań partnerskich w tym obszarze”, było pierwszym szkoleniem w ramach projektu ”Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur”, w którym uczestniczyli przedstawiciele wojewódzkich bibliotek publicznych oraz koordynatorzy partnerstw powiatowych (tj. bibliotek powiatowych lub bibliotek pełniących ich funkcję). W szkoleniu brali udział także przedstawiciele organizacji pozarządowych działający na rzecz mniejszości kulturowych, z którymi biblioteki uczestniczące w projekcie już współpracują lub chciałyby taką współpracę rozpocząć. Ogółem było 60 uczestników z województw małopolskiego, opolskiego, pomorskiego, warmińsko – mazurskiego, a także bibliotekarze z Norwegii będący partnerami bibliotek polskich w projekcie. Uczestników powitali Rafał Kramza prezes Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Bogna Włodarczyk koordynatorka projektu. Następnie bibliotekarze norwescy, prezentowali model norweskiej biblioteki wielokulturowej. Były to wystąpienia na temat: „O Bibliotece Wielojęzycznej oraz roli bibliotek okręgowych we wspieraniu działań podejmowanych przez biblioteki niższego szczebla” i „Przykłady działań wielokulturowych podejmowanych przez norweskie biblioteki”.
Uczestnicy zostali podzieleni na trzy grupy szkoleniowe, w których pracowali warsztatowo aż do ostatniego dnia szkolenia. Uczestnicy z województw opolskiego i małopolskiego tworzyli jedną grupę warsztatową, w której trenerką była Iwona Kusak (trener Stowarzyszenia Centrum Aktywności Lokalnej CAL, instruktor Regionalnego Ośrodka Kultury w bielsku – Białej).
W trakcie warsztatów poruszane były tematy:
• Dlaczego biblioteka powinna być miejscem spotkań wielu kultur? Sposoby działania i usługi świadczone przez wielokulturową bibliotekę,
• Kultura a wielokulturowość, czyli różne rozumienia kultury w kontekście różnorodności kulturowej,
• Wielokulturowość w Polsce i w naszych regionach. Dotychczasowe działania bibliotek w obszarze wielokulturowości,
• Dlaczego warto pracować w partnerstwie? Pomysły na współpracę międzybiblioteczną w zakresie działań wielokulturowych.

 

Finansowane z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, oraz środków krajowych.