Wystawy 2011 Drukuj Email

argaiv1590

16.12.2011-29.02.2012 "Słowem malowane" – ilustracje do dzieł Henryka Sienkiewicza
Wystawa przedstawia dzieła malarskie inspirowane powieściami Henryka Sienkiewicza, wśród prezentowanych prac znajdują się reprodukcje heliograwiur Piotra Stachiewicza do „Quo Vadis” (wydane w wersji albumowej i na pocztówkach), portrety bohaterów m.in. "Trylogii", „Rodziny Połanieckich”, "Bartka Zwycięzcy" oraz serię rysunków Konstantego Górskiego i Stanisława Batowskiego do "Krzyżaków".


29.11-20.12.2011Wystawa karykatur Edwarda Marszałka

Galeria WuBePe


19.10-30.11.2011 „Uprawa winorośli i kultura wina w Nadrenii-Palatynacie”

Wystaw z Landesbibliothekszentrum w Koblencji – inauguracja Dni Kultury Niemieckiej impreza towarzysząca - „Winowskie Wzgórza” – prezentacja  działalności winnicy Stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi Winów. Galeria WuBePe


9.09-30.11.2011 Stanisławów, Stanisław, Iwano-Frankiwsk
Wystawa pt. Stanisławów, Stanisław, Iwano-Frankiwsk : kulturowe partnerstwo – Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu – Obwodowa Publiczna Biblioteka Naukowa w Iwano-Frankiwsku jest próbą sentymentalnej podróży do miejsc bliskich wielu mieszkańcom Opola. Eksponowane są widokówki, przedstawiające Stanisławów w XIX i na początku XX w.,  oraz fotografie pokazujące współczesny Iwano-Frankiwsk. Temat wystawy został rozszerzony o prezentację Obwodowej Publicznej Biblioteki Naukowej w Iwano-Frankiwsku, z którą WBP w Opolu współpracuje od 2005 r. Mała Galeria WBP Piastowska 18


5.09-30.09.2011  „Panoramy miast śląskich i mapy Śląska”

Wystawa prezentowana w Muzeum w Ołomuńcu (Czechy)


1-30.09.2011 "Strony życia"

Wystawa prac pacjentów Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego w Opolu i Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych. w Branicach.
Na wystawie można obejrzeć prace pacjentów wykonane w czasie zajęć terapeutycznych w pracowniach malarstwa, tkaniny i ceramiki.


4-29.08.2011 Wystawa malarstwa Małgorzaty Lehmann i Barbary Kaszy

Małgorzata LEHMANN jest malarką pochodzącą z Myszkowa. Studiowała na Wydziale Grafiki katowickiej ASP, później przeniosła się na ASP do Krakowa, gdzie ukończyła studia na Wydziale Malarstwa. Zajmuje się malarstwem sztalugowym i grafiką warsztatową. Natchnienie do pracy czerpie z licznych podróży. Inspiruje ją człowiek, otoczenie w jakim przebywa oraz towarzyszące mu przedmioty. W obrazach dostrzega się szczerość, bezpretensjonalność i wrażliwość na kolor. Cykl namalowanych przez nią obrazów pt. “Małe opowieści” zyskał miano “Melancholii  Małgorzaty Lehmann”. Od 2007 roku należy do SMTG, zarządza fundacją Plessiana - fundacją na rzecz kultury,  której celem jest promowanie działań artystycznych, w szczególności wśród dzieci i młodzieży. Jest autorką wielu ciekawych wystaw.
Więcej informacji na stronie - www.lehmann.pl
Barbara KASZA urodziła się w Raciborzu, malarstwem zajmuje się od lat 80, stopniowo poznając tajniki sztuki. Uprawia malarstwo sztalugowe i akwarele. Pobierała prywatne lekcje na Wydziale Malarstwa i Grafiki ASP w Krakowie. Od kilku lat jest zapraszana na zgrupowania i plenery malarskie w kraju i za granicą. Zorganizowała wiele wystaw indywidualnych w Polsce i innych krajach.
Więcej informacji na stronie - www.galeriakasza.pl
Małgorzata Lehmann i Barbara Kasza należą do Związku Polskich Artystów Plastyków Polska Sztuka Użytkowa. Galeria WuBePe, ul. Piastowska 20 (Pałacyk)


1-29.07.2011  „Tajemnice i sekrety Księstwa Nyskiego”

Wystawa fotografii Kazimierza Staszkowa z Nysy – Galeria WuBePe


9.06-30.12.2011 "Instytucje kultury literatom"

Wystawa jest ilustracją działań jakie podejmują opolskie instytucje m.in. Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Miejska Biblioteka Publiczna, Instytut Sztuki UO, BP Atelier na rzecz opolskiego środowiska literackiego.


28.06-Roman Sękowski
Roman Sękowski –  były długoletni dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu, bibliofil, kolekcjoner, znawca genealogii i heraldyki śląskiej, autor "Herbarza szlachty śląskiej" obchodzi w tym roku swoje 80. urodziny.


2.06-28.06.2011 "Tam szum Prutu,  Czeremoszu..."

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu od lat współpracuje z wieloma dużymi, zagranicznymi bibliotekami naukowymi. W 2005 roku nastąpiło podpisanie umowy z Obwodową Publiczną Biblioteką Naukową w Iwano-Frankiwsku na Ukrainie. W dniach 30.05-3.06.2011 roku  WBP w Opolu gości bibliotekarzy z Iwano-Frankiwska, którzy w trakcie swego pobytu m.in. przedstawią mieszkańcom Opola kulturę swego regionu. Wystawa "Tam szum Prutu, Czeremoszu..." to prezentacja Ukrainy Zachodniej – jej tradycji, sztuki ludowej i pięknych krajobrazów. Odwiedzający ekspozycję będą mogli obejrzeć m.in. przywiezione z Ukrainy stroje ludowe, ceramikę i pisanki. Wernisaż wystawy odbędzie się 2.06.2011 roku o godz. 13.00 w Galerii WuBePe przy ul. Piastowskiej 20.


1.06-30.12.2011 „Parnas Literacki, czyli zdobywcy kryształowej góry”
Wystawa prezentowała najbardziej prestiżowe nagrody literackie przyznawane w Polsce po 1945 roku oraz nowe, ustanowione po przełomie 1989 roku. Została zrealizowana przy pomocy finansowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Wniosek "Literackie zwierciadła, czyli świat odbity w słowie", z programu operacyjnego "Wydarzenia artystyczne - Literatura") i stanowiła ilustrację konferencji, która odbyła się w WBP 12.10.2011 r. Ekspozycję można było oglądać w budynku głównym WBP do końca października 2011 r. Jednocześnie wystawa była prezentowana od 1.06-30.12.2011 r. w bibliotekach województwa opolskiego:

01.06-29.06 BP w Ozimku
01.07-28.07 OBP w Oleśnie
01.08-30.08 GBP w Gogolinie
01.09-29.09 BP w Paczkowie
01.10-30.10 WBP w Opolu
01.11.-29.11. MiGBP w Kluczborku

01.12-30.12 GBP w Pakosławicach


25.05.2011-29.06.2012 „Wybrane legendy i podania powiatu opolskiego”

Od 25 maja 2011 r. w bibliotekach publicznych powiatu opolskiego prezentowana jest wystawa objazdowa „Wybrane legendy i podania powiatu opolskiego”, przygotowana przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Opolu, w ramach realizacji zadań biblioteki powiatowej. Wystawa ma na celu przypomnienie oraz pogłębienie wiedzy o legendach i podaniach powiatu opolskiego.


16.05-27.06.2012 "Zapisane w pamięci" – 60 lat Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu

Jubileuszowa wystawa, będąca fotograficznym zapisem historii WBP w Opolu. Począwszy od pierwszych lat tworzenia biblioteki, poprzez jej rozwój, momenty przełomowe, po dzień dzisiejszy. Na wystawie zaprezentowane zostały m.in. sylwetki dyrektorów i pracowników, związanych z Wojewódzką Bibloteką Publiczną w Opolu, zbiory oraz wielość działań, które przez lata były udziałem opolskiej biblioteki. Opublikowane zdjęcia pokazują przemiany jakie nastąpiły w ciągu kilkudziesięciu lat, a dotyczą zarówno wnętrz biblioteki jak i sposobu udostępniania zbiorów. Mała Galeria WBP w Opolu, ul. Piastowska 18.


11.05 "Czas plebiscytu na Górnym Śląsku" (z cyklu "To co najcenniejsze...")

Z okazji ogłoszenia roku 2011 rokiem Powstań Śląskich, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu przygotowała wyjątkową wystawę pt. "Czas plebiscytu na Górnym Śląsku". Zaprezentowane zostaną na niej oryginalne druki ulotne, broszury, plakaty oraz pocztówki propagandowe, wydawane w latach 1920-1921 zarówno przez stronę polską, niemiecką, jak i czeską. Będzie można przyjrzeć się powstałym stereotypom narodowym oraz wykorzystywaniu ich w walce plebiscytowej. Zaciekawi nie tylko miłośników historii. Zapraszamy do Galerii WuPePe w Opolu przy ul. Piastowskiej 20.


29.04-30.06.2011 „Panoramy miast śląskich i mapy Śląska”

Wystawa prezentowana w Bibliotece w Kladne (Czechy)


30.04-31.05.2011 „Słowem malowane”– ilustracje do dzieł Henryka Sienkiewicza

Wystawa prezentowana w Muzeum Karla Capka w Starej Huti – Czechy

13.04.2011 „Krzysztof Kieślowski. Ślady i pamięć”

(wernisaz wystawy odbył się z udziałem krytyka filmowego Tomasza Raczka) – Galeria WuBePe


4-30.04.2011 „Gustaw Mahler i Wiedeń”

Wystawa zorganizowana z okazji 100. rocznicy urodzin G. Mahlera (Wiosna Austriacka) Mała Galeria


7.03-30.04.2011 "Kisiel" – wystawa poświęcona Stefanowi Kisielewskiemu

Stefan Kisielewski to jedna z najbarwniejszych powojennych osobistości w Polsce i niekwestionowany autorytet moralny. Jego przypadająca na okres PRL działalność publiczna obejmowała twórczość kompozytorską, literacką, publicystyczną i dziennikarską; był też działaczem społecznym i politycznym. Jego bezkompromisowa postawa naraziła go wielokrotnie na represje komunistycznych władz, łącznie z pobiciem przez tak zwanych "nieznanych sprawców”. Wystawa prezentowana w Małej Gelerii WBP w Opolu przedstawia wielość talentów oraz działań, których autorem był Stefan Kisielewski, którego 100. rocznica urodzin przypada w 2011 r.


1-31.03.2012 Malarstwo Christiana Edera „Wibrujące cienie – zrównoważone powierzchnie”

Galeria WuBePe, (wystawa inaugurująca 11. Wiosnę Austriacką)


2-28.02.2012 „Obrazy olejne z kolekcji Jana St. Trzosa”

Galeria WuBePe, Piastowska 20


6.12.2010-28.02.2011 Zbyszko Bednorz
Wystawa przedstawiająca sylwetkę zmarłego w 2010 r. nestora opolskich pisarzy.


15.12.2010-31.01.2011 Obchody Świąt Bożego Narodzenia na świecie

Wystawa przygotowana przez Oddział Zbiorów Obcojęzycznych. Mała Galeria WBP, ul.Piastowska 18

Poprawiony: piątek, 08 marca 2019 09:40