Drukuj Email

Biblioteka+

Biblioteka_PLUS Biblioteka_PLUS

21.10.2015 r. - 6 października 2015 r. Zakończenie szkoleń „Otwarci na użytkownika” w ramach projektu „Szkolenia dla bibliotekarzy 2015 r.”

argaiv1585

 

Dobiegły końca tegoroczne szkolenia organizowane przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. E. Smołki w Opolu w ramach projektu „Szkolenia dla bibliotekarzy 2015.” W szkoleniach uczestniczyło 80 bibliotekarzy z bibliotek publicznych woj. opolskiego w tym 10 bibliotekarzy, pracowników merytorycznych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu

Celem projektu „Otwarci na użytkownika” który Biblioteka realizowała od 18 czerwca do 6 października br. , było m.in. zwiększenie kompetencji bibliotek publicznych w czterech obszarach:

1. Biblioteka dla seniora

2. Trudny użytkownik w bibliotece

3. Dzieci i młodzież. Jak zachęcić i zatrzymać?

4. Użytkownik niepełnosprawny w bibliotece.

Szkolenia zrealizowała Firma Vademecum –Konferencje i szkolenia z Wrocławia. Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty.

 

Dofinansowano ze środków Instytutu Książki

11.09.2015 r. - „Szkolenia dla bibliotekarzy 2015 r.”

 

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki w Opolu informuje, że po przerwie wakacyjnej rozpoczyna realizację szkoleń pt. „Otwarci na użytkownika” w ramach Programu dotacyjnego „Szkolenia dla bibliotekarzy 2015".

30.09.2015 r. odbędzie się szkolenie pt. „Dzieci i młodzież w bibliotece. Jak zachęcić i zatrzymać” Celem szkolenia jest przygotowanie bibliotekarzy do prowadzenia działań wspólnie z dziećmi i młodzieżą oraz dobór takiej oferty, która będzie interesująca dla tej grupy użytkowników. Celem warsztatów będzie również pokazanie jak integrować dzieci i młodzież z biblioteką i środowiskiem.

6.10.2015 r. odbędzie się szkolenie pt. „Użytkownik niepełnosprawny w bibliotece” – celem szkolenia jest przełamanie stereotypów widzenia osób niepełnosprawnych oraz poznanie ich potrzeb i oczekiwań wobec biblioteki, poprzez zdobycie wiedzy na temat specyfiki pracy z tą grupą użytkowników. W trakcie szkolenia uczestnicy zdobędą również wiedzę na temat metod aktywizacji osób niepełnosprawnych. Podczas szkolenia uczestnicy poznają przykłady ofert bibliotek skierowanych do osób niepełnosprawnych.

 

Dofinansowano ze środków Instytutu Książki

1 lipca 2015 r. - Zrealizowano dwa szkolenia w ramach projektu „Otwarci na użytkownika”

 

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki w Opolu informuje, że 18 i 24 czerwca br. zrealizowano dwa z czterech bezpłatnych szkoleń w ramach projektu „Otwarci na użytkownika”. Zrealizowano szkolenie „Biblioteka dla seniora” , którego celem było przygotowanie bibliotekarzy do pracy z seniorami, m.in. poprzez rozpoznanie ich potrzeb i oczekiwań. Szkolenie przeprowadziła Beata Tarnowska, bibliotekarka i trenerka, specjalizująca się w działaniach i usługach dla seniorów. Drugie ze zrealizowanych szkoleń to „Trudny użytkownik w bibliotece” celem szkolenia było przygotowanie pracowników bibliotek publicznych do radzenia sobie z problemami, jakie napotykają w swojej pracy zawodowej. Szkolenie przeprowadziła Jolanta Korczowska, psycholog i ekspert w dziedzinie komunikacji interpersonalnej.

Szkolenia zrealizowała Firma Vademecum –Konferencje i szkolenia z Wrocławia. Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty.

 

Zdjęcia ze szkoleń

 

Dofinansowano ze środków Instytutu Książki

01.06.2015 r. - Cykl szkoleń pod hasłem „Otwarci na użytkownika”

 

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki w Opolu informuje, że od 18 czerwca do 6 października 2015 r. będzie realizowała bezpłatne szkolenia w ramach projektu „Szkolenia dla bibliotekarzy 2015” pod hasłem

„Otwarci na użytkownika”

Głównym celem szkoleń jest przygotowanie bibliotekarzy do pracy z grupami specjalnymi w bibliotece tj. dziećmi i młodzieżą, seniorami, niepełnosprawnymi oraz z grupą tzw. użytkowników trudnych. Podczas szkoleń bibliotekarze zdobędą kompetencje w zakresie tworzenia oferty dla określonych grup użytkowników służącej zwiększeniu aktywności tych grup w bibliotekach publicznych. W przypadku użytkownika trudnego, bibliotekarze nauczą się jak rozpoznać takiego użytkownika i jak reagować na jego potrzeby.

W ramach projektu planujemy zorganizować następujące warsztaty tematyczne:

„Biblioteka dla seniora” Celem szkolenia jest przygotowanie bibliotekarzy do pracy z seniorami, m.in. poprzez rozpoznanie ich potrzeb i oczekiwań. Ważnym elementem będzie ukazanie biblioteki, jako miejsca idealnie wpasowującego się w trend aktywizacji osób starszych, poprzez pokazanie możliwości tworzenia przez bibliotekę publiczną bogatej oferty działań na rzecz seniora. W trakcie szkoleń zaprezentowane zostaną także etapy projektowania działań dla osób starszych oraz przykłady takich działań w bibliotekach polskich i zagranicznych. Szkolenie będzie prowadzone metodą warsztatową, z elementami wykładu.

„Trudny użytkownik w bibliotece” Celem szkolenia jest przygotowanie pracowników bibliotek publicznych do radzenia sobie z problemami, jakie napotykają w swojej pracy zawodowej. Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z wybranymi sposobami radzenia sobie ze stresem związanym z obsługą tzw. trudnego czytelnika. W trakcie szkolenia zostaną omówione najczęstsze zagrożenia występujące w pracy bibliotekarza z tą grupą użytkowników oraz sposoby zapobiegania trudnym sytuacjom. Zostaną omówione podstawowe metody pracy z różnymi odbiorcami, style komunikowania oraz techniki wywierania wpływu na odbiorcę w relacjach bezpośrednich. Zajęcia prowadzone będą metodą warsztatową z elementami wykładu.

„Dzieci i młodzież w bibliotece. Jak zachęcić i zatrzymać? Celem szkolenia jest przygotowanie bibliotekarzy do prowadzenia działań wspólnie z dziećmi i młodzieżą oraz dobór takiej oferty, która będzie interesująca dla tej grupy użytkowników. Celem warsztatów będzie również pokazanie jak integrować dzieci i młodzież z biblioteką i środowiskiem. Szkolenie będzie prowadzone metodą warsztatową przy aktywnym udziale uczestników.

„Użytkownik niepełnosprawny w bibliotece” – celem szkolenia jest przełamanie stereotypów postrzegania osób niepełnosprawnych oraz poznanie ich potrzeb i oczekiwań wobec biblioteki, poprzez zdobycie wiedzy na temat specyfiki pracy z tą grupą użytkowników. W trakcie szkolenia uczestnicy zdobędą również wiedzę na temat metod aktywizacji osób niepełnosprawnych. Podczas szkolenia uczestnicy poznają przykłady ofert bibliotek skierowanych do osób niepełnosprawnych. Zajęcia będą prowadzone metodami aktywizującymi osobiste doświadczenie uczestników.

 

Materiały do pobrania:

 

Dofinansowano ze środków Instytutu Książki

19.03.2015 r. - „Szkolenia dla bibliotekarzy 2015 r.”

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki w Opolu informuje, że pozyskała środki na realizację szkoleń pt. „Otwarci na użytkownika” w ramach Programu dotacyjnego „Szkolenia dla bibliotekarzy 2015". Program ma pomóc bibliotekarzom w uzyskaniu nowych kompetencji osobistych i zawodowych ma także służyć podniesieniu prestiżu bibliotek publicznych i zmianie postrzegania ich funkcji przez społeczeństwo. Jednodniowe szkolenia będą realizowane w Opolu.

Tematy szkoleń

„Dzieci i młodzież w bibliotece. Jak zachęcić i zatrzymać”

„Trudny czytelnik w bibliotece”

„Użytkownik niepełnosprawny w bibliotece”

„Biblioteka dla seniora”

 

 

 


7.11.2013 r. Zakończono cykl szkoleń dla bibliotekarzy pt. „Pozyskam-Zrealizuję – Rozliczę. Zarzadzanie projektem kulturalnym.”

Dofinansowano ze środków Instytutu Książki

 

W Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. E. Smołki w Opolu odbył się cykl dwudniowych szkoleń pod hasłem „Pozyskam –Zrealizuję- Rozliczę. Zarzadzanie projektem kulturalnym”. Szkolenia były kontynuacją Projektu Instytutu Książki Biblioteka + realizowanego w latach 2010-12.


Celem szkolenia było przygotowanie bibliotekarzy do podejmowania działań kulturalnych za pozyskane drogą aplikacji, fundusze spoza budżetu instytucji. Szkolenie przyczyniło się do wzrostu kompetencji zawodowych bibliotekarzy i ich samodzielności w zakresie zarzadzania projektem jego rozliczenia, ewaluacji i promocji. Bezpłatne szkolenia prowadzone przede wszystkim metodą warsztatową pozwoliły uczestnikom indywidualnie zmierzyć się z problemami związanymi z przygotowaniem wniosku. W cyklu szkoleń uczestniczyło 30 bibliotekarzy bibliotek publicznych woj. opolskiego wszystkich szczebli.

Szkolenia zrealizowała Firma Vademecum –Konferencje i szkolenia z Wrocławia. Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty.

 

 

 


01.10.2013 r. Szkolenie "Pozyskam -Zrealizuje -Rozliczę. Zarządzanie projektem kulturalnym.

 

 

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki w Opolu informuje, że pozyskała środki na anonsowane szkolenia pt. „Pozyskam – Zrealizuję - Rozliczę. Zarządzanie projektem kulturalnym”
w ramach Programu dotacyjnego "Szkolenia dla bibliotekarzy 2013" które są kontynuacją programu "Szkolenia dla bibliotekarzy" realizowanego przez wojewódzkie biblioteki publiczne w ramach programu Instytutu Książki Biblioteka+ w latach 2010-2012. Program ma pomóc bibliotekarzom w uzyskaniu nowych kompetencji osobistych i zawodowych ma także służyć podniesieniu prestiżu bibliotek publicznych i zmianie postrzegania ich funkcji przez społeczeństwo. Dwudniowe szkolenia będą realizowane przez Firmę Vademecum –Konferencje i szkolenia z Wrocławia, w siedzibie WBP w Opolu, ul. Piastowska 20.
Termin realizacji szkoleń:
Grupa I 28-29.10.2013 r., Grupa II 5-6.11.2013 r. godz. 9.00


1.08.2013 r. Szkolenia dla bibliotekarzy 2013

 

Program dotacyjny "Szkolenia dla bibliotekarzy 2013" jest kontynuacją programu "Szkolenia dla bibliotekarzy" realizowanego przez wojewódzkie biblioteki publiczne w ramach programu Instytutu Książki Biblioteka+ w latach 2010-2012. Program ma pomóc bibliotekarzom w uzyskaniu nowych kompetencji osobistych i zawodowych ma także służyć podniesieniu prestiżu bibliotek publicznych i zmianie postrzegania ich funkcji przez społeczeństwo. Dotacje będą udzielane na zadania związane z organizacją i realizacją szkoleń dla pracowników merytorycznych bibliotek publicznych wszystkich szczebli, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników bibliotek gminnych i powiatowych.
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki w Opolu pozyskała dotację na realizację zadania "Szkolenia dla bibliotekarzy 2013r.


Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Działem Instrukcyjno-Metodycznym

Karta zgłoszenia

 

Dofinansowano ze środków Instytutu Książki i Programu Rozwoju Bibliotek20.02 2013 r. Zapraszamy na szkolenie


Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki w Opolu wspólnie z Instytutem Książki przygotowała bezpłatne szkolenie dla bibliotek publicznych woj. opolskiego, na którym omawiany będzie regulamin oraz sposób wypełniania wniosków do programu „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek”. Miejsce szkolenia: Wojewódzka Biblioteka Publiczna ul. Piastowska 20 (Pałacyk) sala konferencyjna, 19 marca 2013 r., godzina 12.00. Spotkania poprowadzi dyrektor Ryszard Skrzypczak (Instytut Książki).

 


05.02.2013 r. - Zmiana uchwały w sprawie Programu Wieloletniego KULTURA+ Biblioteka + Infrastruktura bibliotek

 

Rząd przyjął w dniu 27. 12. 2012 r. uchwałę zmieniającą uchwałę z dnia 12. 10. 2010 r. ws. ustanowienia programu wieloletniego "KULTURA+". Najważniejsze zmiany dotyczą struktury finansowania zadań oraz przesunięcia planowanych wydatków pomiędzy latami 2012-2014-2015.

Nowe zapisy uchwały wprowadzają zmianę struktury finansowania zadania: 75 proc. kosztów będzie pokrywał budżet państwa, resztę, czyli 25 proc., będzie stanowił wkład własny projektodawcy. Podniesiony zostanie limit kwotowy maksymalnego dofinansowania do poziomu 1 mln 875 tys. zł.

W uchwale wprowadzono jednolity 36-miesięczny limit czasowy na wykonanie zadania z tego priorytetu. Pozwoli to wydatkować środki własne beneficjentów w okresie 4 lat budżetowych. Rozszerzony został ponadto krąg potencjalnych wnioskodawców o biblioteki publiczne będące samodzielnymi instytucjami kultury oraz instytucje kultury, w ramach których zostały zorganizowane biblioteki publiczne dla których organizatorem są gminy miejskie do 50 tys. mieszkańców (obecnie gminy miejskie do 15 tys. mieszkańców). Zmiany te mają zapewnić większe zainteresowanie samorządów i spowodować wzrost liczby realizowanych projektów.

Nowe zasady będą obowiązujące dla wniosków złożonych w ostatnim naborze (listopad 2012) na zadania rozpoczynające się w 2013 roku oraz wniosków złożonych w kolejnych naborach.

W uchwale wpisano również przesunięcie planowanych, a niezrealizowanych wydatków na priorytet "Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek" z roku 2012 na rok 2014 i 2015 w łącznej wysokości 41,2 mln PLN.

Terminy naboru wniosków dla wnioskodawców, którzy ubiegają się o dofinansowanie od 2013 roku:
- pierwszy nabór upłynął 15 listopada 2012 roku
- drugi nabór upływa 26 marca 2013 roku
- trzeci nabór upływa 24 maja 2013 roku

Wszelkie informacje oraz dokumenty do pobrania www.bibliotekaplus.pl

 


12.11.2012 r. - Szkolenia dla bibliotekarzy w ramach Programu Biblioteka + - zakończone

 

Szkolenia miały na celu wzmocnić potencjał osobisty i zawodowy pracowników bibliotek, wpłynąć na poprawę komunikacji interpersonalnej i efektywność realizowanych zadań.
7 i 9 listopada 2012 r. zakończono ostatni juz cykl szkoleń dla bibliotekarzy w ramach Programu Biblioteka + . Bibliotekarze z woj. opolskiego w ciągu 10 dni szkoleniowych mieli okazję spotkać się z innymi pracownikami bibliotek, wymienić doświadczeniami i wzajemnie poznać. Bezpłatne szkolenia prowadzone przede wszystkim metodą warsztatową pozwoliły uczestnikom indywidualnie zmierzyć się z problemami zawodowymi, poprawić samoocenę i motywację do dalszego kształcenia, odkryć bogactwo zastosowań komputera oraz zasobów informacyjnych Internetu. Wszyscy uczestnicy szkoleń otrzymali certyfikaty i zaświadczenia.
Płatne ze środków finansowych Instytutu Książki

Dofinansowano ze środków Instytutu Książki26.09.2012. - Szkolenia dla bibliotekarzy Biblioteka+

 

10 września br. w Hotelu Olimp w Opolu rozpoczął się kolejny cykl szkoleń dla bibliotekarzy w ramach Programu Biblioteka +. Szkolenia te pozwolą bibliotekarzom uzyskać nowe kompetencje zawodowe. Są nieodpłatnie dla bibliotekarzy z bibliotek publicznych w gminach wiejskich, wiejsko-miejskich i małych gmin miejskich (do 15 tys. mieszkańców). Czas realizacji szkoleń to lata 2010 – 2012 Szkolenia zostały zorganizowane przez wojewódzkie biblioteki publiczne, na realizację tych szkoleń Instytut Książki przekazał bibliotekom wojewódzkim środki finansowe w postaci dotacji celowej. W woj. opolskim udział w szkoleniach dla bibliotekarzy zadeklarowało 26 bibliotek oddelegowując 40 bibliotekarzy, są to zarówno pracownicy filii bibliotecznych jak również kadra kierownicza. Szkolenia te przewidziane są na 10 dni szkoleniowych i obejmują takie zagadnienia jak: Rozwój osobisty, Organizację i zarządzanie biblioteką oraz Nowe technologie. Szkolenia przeprowadzi Firma Vademecum – Konferencje i Szkolenia Sp. z o.o.

 

Dofinansowano ze środków Instytutu Książki


 


03.09.2012 r. - Kraszewski. Komputery dla bibliotek

 

„Kraszewski. Komputery dla bibliotek” to nowy program dotacyjny Instytutu Książki realizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w roku 2012. Celem programu jest podniesienie standardu bibliotek publicznych poprzez wyposażenie ich w nowoczesny sprzęt komputerowy umożliwiający użytkownikom biblioteki korzystanie z Internetu, a bibliotekarzom katalogowanie zbiorów i udostępnianie ich on-line. Program skierowany jest do wszystkich bibliotek publicznych w Polsce. W ramach otrzymanego dofinansowania biblioteki gminne, miejskie oraz powiatowe będą mogły zakupić sprzęt komputerowy wraz z urządzeniami peryferyjnymi i niezbędnym oprogramowaniem, zaś wojewódzkie biblioteki publiczne będą mogły pozyskać środki na poprawę infrastruktury serwerowej poprzez zakup serwerów, zapory sieciowej i/lub aktywnych urządzeń sieciowych.


Termin naboru wniosków o dofinansowanie upływa 30 września 2012 roku.


Regulamin dostępny na stronie www.bibliotekaplus.pl w zakładkce komputery dla bibliotek.


Nazwa programu nawiązuje do obchodzonego obecnie Roku Józefa Ignacego Kraszewskiego – ustanowionego przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.


Więcej informacji znajduje się na stronie www.bibliotekaplus.pl
.

 


17.07.2012 r. - Ramowy terminarz szkoleń dla bibliotekarzy w ramach Programu Biblioteka+

 

W dniach 10-11 września (grupa I) i 12-13 września (grupa II) br. odbędą się pierwsze szkolenia dla bibliotekarzy, którzy przystąpili do ostatniej trzeciej rundy w ramach Programu Biblioteka+.

Pliki do pobrania:

Projekt finansowany ze środków Instytutu Książki

 


16.07.2012 r. - Zakończyły się procedury związane z przetargiem na „Szkolenia dla bibliotekarzy” w ramach Programu Biblioteka+

 

Na podstawie art. 92. ust.1 pkt 1 Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 113 z 2010 r. poz. 759 ze zm.) Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu, prowadziła przetarg nieograniczony na szkolenia dla bibliotekarzy. W wyniku przetargu wyłoniono najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Firmę: Vademecum – Konferencje i Szkolenia Sp. z o.o., ul. Jastrzębia 23, 53-148 Wrocław. Miejsce szkolenia Opole ul. Duboisa 39 a Hotel Olimp.

 

Projekt finansowany ze środków Instytutu Książki01.06.2012 r. - Przetarg nieograniczony „Szkolenia dla bibliotekarzy Biblioteka +”

 

Na podstawie art. 92. ust.1 pkt 1 Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 113 z 2010 r. poz.
759 ze zm.) Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu, ogłosiła przetarg nieograniczony na szkolenia dla bibliotekarzy na rok 2012.10.02.2012 r. - Realizacja trzeciej ostatniej edycji programu Biblioteka+. ”Szkolenia dla bibliotekarzy”

 

Program Biblioteka+ jest wieloletnim programem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przygotowanie i wdrożenie programu Biblioteka+ zostało powierzone Instytutowi Książki. Program to odpowiedź na potrzebę radykalnej poprawy stanu bibliotek publicznych w Polsce. Głównymi beneficjentami programu są gminne biblioteki publiczne, ze szczególnym uwzględnieniem bibliotek z gmin wiejskich, wiejsko-miejskich oraz małych gmin miejskich (do 15 tysięcy mieszkańców).


Jednym z czterech obszarów działań programu są „Szkolenia dla bibliotekarzy” w zakresie nowych kompetencji. Program jest obliczony na 3 lata (2010 - 2012). Obecnie jest realizowana trzecia ostatnia edycja programu. Dotacje w ramach programu są przyznawane wojewódzkim bibliotekom publicznym, które organizują szkolenia i prowadzą rekrutację wśród bibliotekarzy w poszczególnych regionach.


Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki w Opolu po sprawdzeniu formalnej i merytorycznej poprawności wniosku, otrzymała dotację na bezpłatne szkolenia dla bibliotekarzy na rok 2012 r.

 

Materiały promocyjne:

- pismo przewodnie

- plakat

 


02.12.2011 r. - Szkolenia dla bibliotekarzy w ramach Programu Biblioteka + - zakończone


Szkolenia miały na celu wzmocnić potencjał osobisty i zawodowy pracowników bibliotek, wpłynąć na poprawę komunikacji interpersonalnej i efektywność realizowanych zadań.
25 i 29 listopada 2011 r. zakończono cykl szkoleń dla bibliotekarzy w ramach Programu Biblioteka + . Bibliotekarze z woj. opolskiego w ciągu 10 dni szkoleniowych mieli okazję spotkać się z innymi pracownikami bibliotek, wymienić doświadczeniami i wzajemnie poznać. Bezpłatne szkolenia prowadzone przede wszystkim metodą warsztatową pozwoliły uczestnikom indywidualnie zmierzyć się z problemami zawodowymi, poprawić samoocenę i motywację do dalszego kształcenia, odkryć bogactwo zastosowań komputera oraz zasobów informacyjnych Internetu. Wszyscy uczestnicy szkoleń otrzymali certyfikaty i zaświadczenia.


Grupa I

Grupa II

 


23.11.2011 r. - Szkolenia dla bibliotekarzy w ramach Programu Biblioteka+

 

Listopad to kolejny miesiąc intensywnych szkoleń dla bibliotekarzy w ramach Programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Biblioteka + . Szkolenia wkroczyły w ostatni Moduł obejmujący zagadnienia dotyczące nowych technologii informatycznych. W trakcie zajęć bibliotekarze poszerzą swoje umiejętności w zakresie podstawowej obsługi komputerów, zapoznają się z elementami pakietu Office oraz nabędą umiejętności przygotowywania materiałów w programie PowerPoint.

 

Grupa I Grupa II11.10.2011 r. - Promocja Programu bibliotecznego MAK+

 

10 października 2011 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. E. Smołki w Opolu odbyło się spotkanie informacyjne dla bibliotek zainteresowanych kupnem systemu bibliotecznego MAK+. W czasie prezentacji, twórcy oprogramowania w osobach Tomasza Cieślika, Jakuba Salamona oraz Marka Paskudy opowiedzieli o najbliższych planach związanych rozwojem MAK+, a także omówili nowości w systemie (np. bibliografia, starodruki, Z39.50). Zaprezentowany został również:

1. Moduł katalog - gromadzenie książek i wydawnictw ciągłych.

2. Moduł magazyn - przygotowanie etykiet z kodami kreskowymi.

3. Moduł raporty - kontrola księgozbioru i dziennik biblioteki.


26.09.2011 r. - Szkolenia dla bibliotekarzy Biblioteka+

13 września br. w Hotelu Olimp w Opolu rozpoczął się kolejny cykl szkoleń dla bibliotekarzy w ramach Programu Biblioteka +. Szkolenia te pozwolą bibliotekarzom uzyskać nowe kompetencje zawodowe. Są nieodpłatnie dla bibliotekarzy z bibliotek publicznych w gminach wiejskich, wiejsko-miejskich i małych gmin miejskich (do 15 tys. mieszkańców). Czas realizacji szkoleń to lata 2010 – 2012 Szkolenia zostały zorganizowane przez wojewódzkie biblioteki publiczne, na realizację tych szkoleń Instytut Książki przekazał bibliotekom wojewódzkim środki finansowe w postaci dotacji celowej. W woj. opolskim udział w szkoleniach dla bibliotekarzy zadeklarowało 26 bibliotek oddelegowując 40 bibliotekarzy, są to zarówno pracownicy filii bibliotecznych jak również kadra kierownicza. Szkolenia te przewidziane są na 10 dni szkoleniowych i obejmują takie zagadnienia jak: Rozwój osobisty, Organizację i zarządzanie biblioteką oraz Nowe technologie. Szkolenia przeprowadzi Firma Vademecum – Konferencje i Szkolenia Sp. z o.o.

Dofinansowano ze środków Instytutu Książki

 
16.08.2011 r. - Ramowy terminarz szkoleń dla bibliotekarzy w ramach Programu Biblioteka+

W dniach 13-14 września (grupa I) i 19-20 września (grupa II) br odbędą się pierwsze szkolenia dla bibliotekarzy, ktorzy przystąpili do drugiej rundy w ramach Programu Biblioteka+. Szczegółowy harmonogram szkoleń znajduje się tutaj.

Program szkoleń Biblioteka+

Projekt finansowany ze środków Insytutu Książki16.08.2011 r. - Zakończyły się procedury związane z przetargiem na „Szkolenia dla bibliotekarzy” w ramach Programu Biblioteka+

Na podstawie art. 92. ust.1 pkt 1 Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 113 z 2010 r. poz.
759 ze zm.) Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu, prowadziła przetarg nieograniczony na szkolenia dla bibliotekarzy. W wyniku przetargu wyłoniono najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Firmę: Vademecum – Konferencje i Szkolenia Sp. z o.o., ul. Jastrzębia 23, 53-148 Wrocław. Miejsce szkolenia Opole ul. Duboisa 39 a Hotel Olimp.

 


21.06.2011 r. - Warsztaty dla bibliotekarzy. System Biblioteczny Mak+

W Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. E. Smołki w Opolu odbyły się warsztaty poświęcone systemowi MAK+ przeprowadzone przez Jakuba Salamona z Instytutu Książki i Marka Paskudę, administratora wojewódzkiego. W czasie szkolenia bibliotekarze ćwiczyli wprowadzanie opisu książek do systemu. Spotkanie było również doskonałą okazją do wymiany doświadczeń.
17.06.2011 r. - Warsztaty dla bibliotekarzy. System Biblioteczny Mak+

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki w Opolu serdecznie zaprasza na bezpłatne warsztaty poświęcone systemowi MAK+. Szkolenie przeznaczone jest dla bibliotekarzy pracujących w systemie Mak+. Na szkolenie zapraszamy 17 czerwca 2011 r. o godzinie 10.00 w siedzibie WBP ul. Piastowska 20 (pałacyk ) sala komputerowa.

 

 

Program warsztatów:

1. Omówienie nowości w aplikacji MAK+.

2. Dokładne przećwiczenie modułu KATALOG (pobieranie opisów z PB, import z KaRo, dodawanie nowego opisu bibliograficznego do PB, dodawanie nowego hasła do KHW).

3. Dokładne przećwiczenie modułu MAGAZYN (dodawanie i edycja egzemplarzy, ubytkowanie, operacje na koszyku, drukowanie kodów kreskowych).

4. Omówienie Aplikacji czytelnika MAK+ - OPAC.

5. Omówienie importu danych do MAK+.

Warsztaty poprowadzą, Jakub Salamon, przedstawiciel zespołu MAK, Instytut Książki oraz administrator wojewódzki MAK+ - Marek Paskuda28 marca 2011 r. - "Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek".

25 marca 2011 r. w Czytelni Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu odbyła się konferencja inicjująca program "Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek". Organizatorami spotkania byli: Instytut Książki, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smołki w Opolu.
W konferencji udział wzięli z ramienia Urzędu Marszałkowskiego Wicemarszałek Barbara Kamińska, Instytut Książki reprezentował dyrektor Grzegorz Gauden. Gościem specjalnym był Krzysztof Materna konferansjer, satyryk, aktor, reżyser. W konferencji uczestniczyli również przedstawiciele samorządów oraz bibliotekarze bibliotek publicznych województwa opolskiego.
Konferencja posłużyła nie tylko wymianie informacji o Programie, lecz także umożliwiła prezentację liderów dotychczasowych projektów wspierających czytelnictwo i biblioteki w woj. opolskim. Prezentowany wieloletni Program Kultura+ jest uchwalonym przez Radę Ministrów wieloletnim programem rządowym na lata 2011-2015. W ramach programu zdefiniowano Priorytet "Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek", którego celem jest wzmocnienie potencjału i roli gminnych bibliotek publicznych. Operatorem tego priorytetu jest Instytut Książki. Dzięki programowi "Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek" możemy sprawić, że biblioteki gminne staną się lokalnymi centrami uczestnictwa w kulturze, centrami dostępu do wiedzy, instytucjami integrującymi całą społeczność lokalną. To niepowtarzalna szansa i warto z niej skorzystać.
Grzegorz Gauden - Dyrektor Instytutu Książki - przedstawił podstawowe założenia programu, omówił również funkcjonowanie dotychczasowych programów prowadzonych przez Instytut Książki: Dyskusyjnych Klubów Książki, programu Biblioteka+ "Szkolenia dla bibliotekarzy", programu MKiDN "Infrastruktura bibliotek" (2009-2010), systemu bibliotecznego MAK+. Dyrektor Instytutu Książki podkreślił bardzo dobrą realizację tych programów w województwie opolskim oraz ważną rolę Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej jako ich koordynatora.
O roli książki w edukacji i kulturze mówił jeden z ambasadorów akcji, Republika Książki, gość specjalny Krzysztof Materna.
Podobne konferencje odbędą się we wszystkich województwach. Więcej informacji w
Kurierze Opolskim (od 5:50)

 

Na pierwszym planie Krzysztof Materna Uczestnicy konferencji Od lewej: Grzegorz Gauden, Barbara Kamińska, Krzysztof Materna, Małgorzata Kanownik, Tadeusz Chrobak

 


09 marca 2011 r. - realizacja drugiej edycji programu Biblioteka+.

Program Biblioteka+ jest wieloletnim programem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przygotowanie i wdrożenie programu Biblioteka+ zostało powierzone Instytutowi Książki. Program to odpowiedź na potrzebę radykalnej poprawy stanu bibliotek publicznych w Polsce. Głównymi beneficjentami programu są gminne biblioteki publiczne, ze szczególnym uwzględnieniem bibliotek z gmin wiejskich, wiejsko-miejskich oraz małych gmin miejskich (do 15 tysięcy mieszkańców).

Jednym z czterech obszarów działań programu są Szkolenia dla bibliotekarzy w zakresie nowych kompetencji. Program jest obliczony na 3 lata (2010 - 2012). Obecnie jest realizowana druga edycja programu. Dotacje w ramach programu są przyznawane wojewódzkim bibliotekom publicznym, które organizują szkolenia i prowadzą rekrutację wśród bibliotekarzy w poszczególnych regionach. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki w Opolu po sprawdzeniu formalnej i merytorycznej poprawności wniosku, otrzymała dotację na bezpłatne szkolenia dla bibliotekarzy na rok 2011 r.

MATERIAŁY PROMOCYJNE

 

 

Zgłoszenie Biblioteka +

Plakat Biblioteka +

Obwieszczenie Biblioteka +

Zgłoszenie Plakat Zawiadomienie